autoverzekering

De begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021-22 die onze minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, op 1 februari heeft gepresenteerd, zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij de wederopleving van de Indiase economie uit de greep van ongekende dieptepunten en slinkende overheidsfinanciën en van de negatieve gevolgen van COVID-19. Met de expansieve begroting wordt beoogd de groei nieuw leven in te blazen en het economisch herstel te bespoedigen door de uitgaven te verhogen en de vraag te stimuleren, door tijdelijk een pauze in te lassen in de begrotingsdiscipline.

De eerste dingen eerst

Ondanks de vrees voor een groter begrotingstekort voorziet de begroting in hogere overheidsuitgaven in tal van krachtvermeerderende sectoren, zoals infrastructuur, gezondheidszorg, bankwezen en uitbreiding van de verzekeringssector met liberaal buitenlands kapitaal. De begroting, met haar afwachtende houding ten aanzien van de belastingstructuur, bevat ook een plan voor het mobiliseren van middelen via leningen op de markt. Ook de agressieve desinvesteringen van grote PSE’s in niet-kernsectoren wijzen op goed nieuws voor de markt.

Een van de belangrijke voorstellen is de oprichting van een Development Financial Institution (DFI) voor de financiering van kapitaaluitgaven en infrastructuur met een initiële kapitaalinbreng van 200 miljard Rs en een mandaat om in de komende drie jaar een groot kredietcorpus van 5 biljoen Rs aan infrastructuurprojecten te verstrekken.

Projecten in het kader van de nationale infrastructuurpijplijn zullen ook steun krijgen van de DFI. Ook het idee van de Bad Bank voor de banksector om de balansen van banken in moeilijkheden op te schonen door de schulden over te nemen, is opmerkelijk.

Om meer banen te scheppen en de binnenlandse productiecapaciteit te stimuleren, zijn de douanerechten in sommige sectoren herzien in segmenten met productiegerelateerde stimuleringsmaatregelen.

BDI-stimulans in het verzekeringswezen

De verzekeringssector is als grote begunstigde van de nieuwe begroting uit de bus gekomen dankzij het voorstel om de DBI-limiet drastisch te verhogen van 49 tot 74 procent. De nieuwe stap is een grote mijlpaal voor de verzekeringssector en betekent een sterke breuk met het status quo-standpunt dat Indiase verzekeringsmaatschappijen in Indiase handen moeten zijn en onder Indiase controle moeten staan.

De marktdeelnemers verwachten ingrijpende veranderingen in de verzekeringssector wanneer de nieuwe regeling van kracht wordt. De gevolgen zullen onder meer een grote sprong voorwaarts betekenen voor de verzekeringspenetratie. Ook zal het buitenlands eigendom in de verzekeringssector, waarop de regering heeft gezinspeeld met adequate “waarborgen”, worden geactualiseerd.

Met de hogere DBI zal de macht van de Indiase partner om het grootste deel van de bestuurders te benoemen en het beheer te controleren, onder druk komen te staan. De liberalisering van de verzekeringssector gaat ook hand in hand met de grote toewijzing voor de gezondheidssector.

De reden voor de liberalisering van het verzekeringswezen is dat het een kapitaalintensieve sector is die aanzienlijke kapitaalinjecties vereist. Het huidige scenario na de COVID 19-pandemie heeft een bijzondere situatie geschapen, waarin veel Indiase partners op zoek zijn naar fondsen ter versterking van het kapitaal waarmee de solvabiliteitsmarges kunnen worden gered.

Ook voor een hogere verzekeringspenetratie is een adequate kapitaalinjectie nodig. Het grotere aantal DBI’s zal een kans zijn voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen en er kan tractie op het gebied van fusies en overnames worden verwacht.

Autosloopbeleid

De verzekeringssector heeft veel onderliggende groeifactoren binnen de begrotingsproclamaties. Het vrijwillige autosloopbeleid in de begrotingstoespraak is een cruciale vraagstimulans voor de autoverzekeringssector.

Het vrijwillige sloopbeleid, dat door de minister van Financiën werd aangekondigd, omvat geschiktheidstests en de sloop van persoonlijke voertuigen na 20 jaar en bedrijfsvoertuigen na 15 jaar gebruik. Volgens Sitharaman zal het sloopbeleid de brandstofefficiëntie verhogen, de vervuiling verminderen en de aardolierekening van het land doen dalen.

Dit beleid zal een enorme vraag naar nieuwe voertuigen teweegbrengen en de omvang van de auto-industrie van de huidige Rs 4,5 lakh crore tot Rs 6 lakh crore doen toenemen, wat ook een bijkomend voordeel voor het motorverzekeringssegment zal opleveren. Een grote stimulans voor de vraag naar WA-verzekeringen en uitgebreide verzekeringen ligt in het verschiet.

De segmenten binnen de motorrijtuigenverzekering die een impuls zullen krijgen, zijn aansprakelijkheidsdekking, botsingsdekking, uitgebreide verzekering, motorrijtuigenverzekering onder verzekering, motorrijtuigenverzekering zonder verzekering, verzekering ter bescherming van lichamelijk letsel en hiaatverzekering voor zowel commerciële als privé-voertuigen.

Volgens eerdere marktvoorspellingen zou de motorrijtuigenverzekeringssector in India met dubbele cijfers groeien, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 11,1 procent tot 2023, maar het nieuwe autosloopbeleid zal het groeitempo ongetwijfeld verder opdrijven.

Scenario verzekeringsmarkt in India

Vanaf 2020 bedraagt de totale marktomvang van de verzekeringssector in India $280 miljard. De verzekeringssector in India telt 57 maatschappijen, waarvan er 24 actief zijn in de levensverzekeringssector, terwijl er 33 actief zijn in de schadeverzekeringssector.

Tags : motorverzekering aanvragen –  oldtimer verzekering